Menu Close

Microdose Capsules

550,000

Golden Teacher đóng gói liều nhỏ

In stock

Viên nhộng 0.25 – 0.3g (microdose) từ Golden Teacher xay nhuyễn (12 viên).

Sản phẩm của 920vn – https://t.me/psy920vn

Hướng dẫn Microdosing Psychedelic (Dùng chất thức thần vi lượng)